Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Tháng 3 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Tháng 7 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
06 | Tháng 7 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
09 | Tháng 7 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Tháng 8 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
02 | Tháng 8 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
19 | Tháng 8 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
07 | Tháng 9 | 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Triển khai dự án đưa bác sỹ trẻ về 62 huyện nghèo | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Bộ trưởng Kim Tiến phát biểu tại lễ triển khai dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Ưu đãi tốt, bác sĩ trẻ hăng hái về vùng cao | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Danh sách sinh viên đăng ký | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/?p=788
http://bacsitre.com/author/admin/
Bác sĩ trẻ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/bac-sy-tre-den-noi-ngheo-kho/
Bác sĩ trẻ khám bệnh cho người nghèo. Ảnh: Mai Xuân Tùng | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Các phản hồi luận về: Bác sĩ trẻ khám bệnh cho người nghèo. Ảnh: Mai Xuân Tùng
http://bacsitre.com/bacsitre
http://bacsitre.com/bao-dam-tinh-thong-nhat-gan-ket-va-kha-thi-cua-viec-dua-bac-si-ve-vung-kho-khan/
http://bacsitre.com/bo-truong-kim-tien-phat-bieu-tai-le-trien-khai-du-an-dua-bac-si-tre-tinh-nguyen-ve-cong-tac-tai-mien-nui/
http://bacsitre.com/bo-truong-kim-tien-phat-bieu-tai-le-trien-khai-du-an-dua-bac-si-tre-tinh-nguyen-ve-cong-tac-tai-mien-nui/bacsitre
Các phản hồi luận về: Bộ trưởng Kim Tiến phát biểu tại lễ triển khai dự án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi
http://bacsitre.com/bo-y-te-tung-bung-to-chuc-ngay-hoi-hien-mau/
TIN TIÊU ĐIỂM | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
TIN TỨC | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
BÁC SĨ TRẺ TÌNH NGUYỆN | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/category/tin-tuc/bac-si-tre-tinh-nguyen/bacsitre
Các văn bản | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Đăng ký tham gia | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Danh sách các tỉnh đăng ký chuyên ngành | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Danh sách số lượng sinh viên đăng ký | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế » BÁC SĨ TRẺ TÌNH NGUYỆN
Hỏi đáp về chính sách dự án | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
BÁC SĨ TRẺ TÌNH NGUYỆN | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế | Page 2
HỎI ĐÁP | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/category/tin-tuc/hoi-dap/bacsitre
Chính sách chế độ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Công tác tổ chức | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/category/tin-tuc/hoi-dap/cong-tac-to-chuc-hoi-dap/bacsitre
Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế » Công tác tổ chức
Đơn thư | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/category/tin-tuc/hoi-dap/feed/
Văn bản | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Y tế cơ sở | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
VĂN BẢN | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/category/tin-tuc/van-ban/bacsitre
Chính sách | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế » VĂN BẢN
Quy tắc ứng xử | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Tiền lương | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Tuyển dụng | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/category/tin-tuc/vu-to-chuc-can-bo/bacsitre
Bảo vệ chính trị nội bộ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Công tác tổ chức | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế » VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Quản lý cán bộ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Văn bản biểu mẫu thống kê | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Y tế địa phương | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/chi-thi-so-06-cttw-ve-cung-co-va-hoan-thien-mang-luoi-y-te-co-so/
http://bacsitre.com/co-hoi-cho-bac-si-tre-duoc-cong-hien/
phản hồi cho Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/dai-ngo-bac-si-tre-ve-huyen-ngheo-cong-tac/
ĐĂNG KÝ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Đăng ký tham gia dự án | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Các phản hồi luận về: ĐĂNG KÝ
Danh sách 62 huyện nghèo | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Danh sách các tỉnh đăng ký chuyên ngành | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Danh sách sinh viên đăng ký | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Các phản hồi luận về: Danh sách sinh viên đăng ký
Danh sách sinh viên đăng ký | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
ĐH Y Hà Nội long trọng khai giảng năm học mới | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/du-an-bac-sy-tre-tinh-nguyen-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-so-585qd-byt-ngay-20-thang-02-nam-2013-cua-bo-truong-bo-y-te/
Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về 62 huyện nghèo: Háo hức về với người nghèo | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/dua-bac-si-tre-ve-cac-vung-ngheo/
Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/hoat-dong-cua-vu-to-chuc-can-bo-nhan-ngay-272/
Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Hội nghị Tổ chức cán bộ 2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Các phản hồi luận về: Trang chủ
Home Variation 4 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/home-variation-4-2
http://bacsitre.com/home-variation-5-2
http://bacsitre.com/home-variation-6
Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2013 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Kỷ niệm ngày truyền thống Ngành tổ chức nhà nước | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
LIÊN HỆ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/lien-he/bacsitre
Các phản hồi luận về: LIÊN HỆ
http://bacsitre.com/lien-quan-den-quyen-loi-khi-tham-gia-du-an/
Trách nhiệm của bác sỹ trẻ khi tham gia dự án | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/luat-can-bo-cong-chuc/
http://bacsitre.com/nature-photography-basics-and-tools-guide/
Rà soát, đánh giá nhu cầu bác sỹ và trang thiết bị tại các tỉnh dự án 585 | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Vụ Tổ Chức Cán Bộ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
bác sĩ trẻ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/tag/bac-sy-tinh-nguyen/
bộ y tế | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Chăm sóc sức khỏe | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
dự án bác sĩ trẻ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
nguyễn kim tiến | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
nguyễn minh tuấn | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
phạm văn tác | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
tình nguyện | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
tô huy rứa | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
vụ tổ chức cán bộ | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
vùng cao | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Vùng sâu vùng xa | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Y tế | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/thong-tu-lien-tich-bo-y-te-bo-noi-vu-so-082007ttlt-byt-bnv-ve-viec-huong-dan-dinh-muc-bien-che-su-nghiep-trong-cac-co-so-y-te-nha-nuoc/bacsitre
http://bacsitre.com/thong-tu-lien-tich-bo-y-te-bo-noi-vu-so-082007ttlt-byt-bnv-ve-viec-huong-dan-dinh-muc-bien-che-su-nghiep-trong-cac-co-so-y-te-nha-nuoc/feed/
Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
Thư viện ảnh | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/thu-vien-anh/bacsitre
Các phản hồi luận về: Thư viện ảnh
Album 1 « Gallery 1 « Thư viện ảnh | Vụ Tổ Chức Cán Bộ - Bộ Y Tế
http://bacsitre.com/trien-khai-du-an-dua-bac-sy-tre-ve-62-huyen-ngheo/
http://bacsitre.com/trien-khai-du-an-dua-bac-sy-tre-ve-62-huyen-ngheo/bacsitre
Các phản hồi luận về: Triển khai dự án đưa bác sỹ trẻ về 62 huyện nghèo
http://bacsitre.com/uu-dai-tot-bac-si-tre-hang-hai-ve-vung-cao/
http://bacsitre.com/uu-dai-tot-bac-si-tre-hang-hai-ve-vung-cao/bacsitre
Các phản hồi luận về: Ưu đãi tốt, bác sĩ trẻ hăng hái về vùng cao
http://bacsitre.com/van-canh-huyen-ngheo-khat-bac-sy/
http://bacsitre.com/wp-admin
http://bacsitre.com/wp-comments-post.php
http://bacsitre.com/wp-login.php?
http://bacsitre.com/xmlrpc.php
http://bacsitre.com/xmlrpc.php?rsd