GIỚI THIỆU Vụ Tổ Chức Cán Bộ Bác sĩ trẻ ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ Vụ Tổ Chức Cán Bộ – Bộ Y Tế VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Công tác tổ chức Bảo vệ chính trị nội bộ Y tế địa phương Quản lý cán bộ Văn bản biểu mẫu thống kê BÁC SĨ TRẺ TÌNH NGUYỆN Các văn bản Đăng ký tham gia Danh sách các tỉnh đăng ký chuyên ngành Danh sách số lượng sinh viên đăng ký Hỏi đáp về chính sách dự án Các huyện nghèo HỎI ĐÁP Chính sách chế độ Công tác tổ chức Văn bản Y tế cơ sở Đơn thư VĂN BẢN Tiền lương Tuyển dụng Chính sách Quy tắc ứng xử THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ

TIN TIÊU ĐIỂM Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Trách nhiệm của bác sỹ trẻ khi tham gia dự án Trách nhiệm của bác sỹ trẻ khi tham gia dự án

| | 0 Comments VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và nhân lực đối với Trạm y tế xã, phường, thị trấn
  • Dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

  • ĐH Y Hà Nội long trọng khai giảng năm học mới ĐH Y Hà Nội long trọng khai giảng năm học mới