GIỚI THIỆU Vụ Tổ Chức Cán Bộ Bác sĩ trẻ ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Vụ Tổ Chức Cán Bộ – Bộ Y Tế VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Công tác tổ chức Bảo vệ chính trị nội bộ Y tế địa phương Quản lý cán bộ Văn bản biểu mẫu thống kê BÁC SĨ TRẺ TÌNH NGUYỆN Các văn bản Đăng ký tham gia Danh sách các tỉnh đăng ký chuyên ngành Danh sách số lượng sinh viên đăng ký Hỏi đáp về chính sách dự án Các huyện nghèo HỎI ĐÁP Chính sách chế độ Công tác tổ chức Văn bản Y tế cơ sở Đơn thư VĂN BẢN Tiền lương Tuyển dụng Chính sách Quy tắc ứng xử THƯ VIỆN ẢNH LIÊN HỆ

TIN TIÊU ĐIỂM

Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013

Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013 Theo kế hoạch từ 25-26/7/2013, Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ …

Thông tư số 07/2013/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản
  • Dự thảo thông tư quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

  • Kỷ niệm ngày truyền thống Ngành tổ chức nhà nước Kỷ niệm ngày truyền thống Ngành tổ chức nhà nước
  • | 2 Comments Danh sách sinh viên đăng ký