Đăng ký tham gia dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho chúng tôi:

Tên của bạn*:

Địa chỉ Email*:

Giới tính*:   Nam   Nữ

Ngày sinh*: (mm/dd/yyyy)

Số điện thoại liên hệ*:

Số CMTND:

Địa chỉ liên hệ*:

Tổ lớp*:

Năm tốt nghiệp:

Loại tốt nghiệp:

Quê quán:

Chuyên ngành đăng ký đào tạo khi tham gia đề án Bác sĩ trẻ

Nguyện vọng 1:

Nguyện vọng 2:

Nguyện vọng 3:

Huyện đăng kí làm việc khi tham gia đề án (trong danh sách 62 huyện nghèo)

Nguyện vọng 1:

Nguyện vọng 2:

Nguyện vọng 3:

Tiêu đề:
(VD: Đăng ký chương trình bác sĩ trẻ tình nguyện)

Thông tin thêm